Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1332

  • Tổng 5.701.976

Bãi bỏ một số Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch...   Tin mới
Ngày 08 tháng 8 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2023/TT-BNV bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng...
Xem tiếp
Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh cải cách thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp...   Tin mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Xem tiếp