Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1973

  • Tổng 7.121.719

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị...   Tin mới
Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3740/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải...
Xem tiếp
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh...   Tin mới
Ngày 18/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền...
Xem tiếp