Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1472

  • Tổng 5.702.116

Thông báo: Về tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý miễn phí trong lĩnh...   Tin mới
Được sự hỗ trợ của Dự án “Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai” do TƯ Hội Luật gia chủ trì và được sự đồng ý của UBND tỉnh, trong năm 2022, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức...
Xem tiếp
Thông báo tuyển tư vấn Xây dựng Tài liệu tập huấn và truyền thông...   Tin mới
Nhiệm vụ tư vấn: Xây dựng Tài liệu tập huấn và truyền thông về các qui định pháp luật bảo vệ môi trường và tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường. Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án...
Xem tiếp
Thông báo tuyển tư vấn Xây dựng Tài liệu tập huấn và truyền thông...   Tin mới
Nhiệm vụ tư vấn: Xây dựng Tài liệu tập huấn và truyền thông về các qui định pháp luật bảo vệ môi trường và tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường. Chịu trách nhiệm trước: Giám đốc dự án...
Xem tiếp
Thông báo tuyển chuyên gia thực hiện Dự án “Nâng cao chất lượng cuộc...   Tin mới
Nhiệm vụ tư vấn: Thực hiện khảo sát, đánh giá nhanh mức độ hiểu biết về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân về bảo vệ môi trường và tình hình vi...
Xem tiếp
Thông báo: Về việc đính chính nội dung đăng tải trên Trang thông tin...   Tin mới
Ngày 09/09/2021, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, Mục Bổ trợ Tư pháp: Luật sư, Công chứng, Giám định tư pháp đã đăng tải nội dung Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc...
Xem tiếp

Bình chọn

0 người đã tham gia bình chọn