Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 17

  • Hôm nay 4108

  • Tổng 7.264.686

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản/chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

16:10, Thứ Ba, 3-9-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT
Tên tổ chức đấu giá tài sản/chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Trụ sở chính, điện thoại, fax, email
Quyết định thành lập Trung tâm/Giấy đăng ký hoạt động
Giám định Trung tâm/Chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/Trưởng Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
Thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh
Tổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản
Ghi chú
Số Quyết định/Giấy đăng ký hoạt động
Ngày cấp lần đầu
Ngày điều chỉnh
Họ và tên
Số CCHN đấu giá tài sản
Họ và tên
Số CCHN đấu giá tài sản
1
Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Ngọc Thỏa
Thôn Vân Đông, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
ĐT: 0942450909
02/TP-ĐKHĐ
 
03/5/
2018
/
Cao Ngọc Thỏa
399/TP/ĐG-CCHN ngày cấp: 09/8/2011
/
/
01
 
2
Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ
19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
ĐT: 0969663579
Email: daugiabactrungbo@gmail.com
03/TP-ĐKHĐ
05/11/2018
26/12/2018
Nguyễn Hồ Quyết
1929/TP/ĐG-CCHN ngày cấp: 28/6/2017
Lê Ngọc Tân
/
01
 
3
Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà
355 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
ĐT: 0232.3896333-0888664678
Email: daugiatruongha@gmail.com
01/TP-ĐKHĐ
28/02/2018
/
Hà Thị Lũy
1388/TP/ĐG-CCHN ngày cấp: 18/3/2016
Nguyễn Viết Mạch
/
03
Có 02 ĐGV làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
4
Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Thành
TDP 1, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
ĐT: 0232.3844842
-0912001486
Email: duongdgqb@gamil.com
04/TP-ĐKHĐ
28/8/2019
/
Trần Thanh Dương
1949/TP/ĐG-CCHN ngày cấp: 30/6/2017
Cao Văn Tiến
/
01
 
5
Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình
52 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
ĐT: 0232.3825789- 0232.3856585-0965954333
Email: sonpl.stp@quangbinh.gov.vn
60/2002/QĐ-UBND
05/9/2002
05/9/2017[1]
 
 
Phạm Lê Sơn
Thẻ đấu giá viên số 01/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017[2]
/
/
08
 
Tính đến ngày 30/8/2019

[1] Đổi tên Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thành Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số 3123/QĐ-UBND
[2] Sở Tư pháp cấp đổi Thẻ Đấu giá viên trên cơ sở Thẻ đấu giá viên số 26/TP-ĐGV do Bộ Tư pháp cấp ngày 08/6/2005