Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 2194

  • Tổng 7.121.940

Thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng...   Tin mới
Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 -...
Xem tiếp
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật...   Tin mới
Ngày 01/4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, trong đó quy định cụ thể về sở hữu chéo giữa các công ty trong nhóm công ty.
Xem tiếp
Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp...   Tin mới
Ngày 19/04/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.
Xem tiếp
Phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...   Tin mới
Ngày 29/3/2021, UBND tỉnh đã có Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
Xem tiếp
Tổng kết chương trình phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai...   Tin mới
Để tiếp tục phối hợp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giữa Sở Tư pháp với Hội Doanh nghiệp tỉnh, ngày 02/3/2021, Sở Tư pháp và Hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình...
Xem tiếp