Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1065

  • Tổng 7.232.235

Thực hiện nghiêm túc việc trả kết quả bản điện tử đồng thời với bản...   Tin mới
Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 2371/UBND-KSTT về việc báo cáo thực hiện dịch vụ Chứng thực bản sao điện tử trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Xem tiếp
Công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh...   Tin mới
Ngày 21/7/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2537/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền...
Xem tiếp
Triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng...   Tin mới
Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1238/UBND-KSTT về việc triển khai dịch vụ công chứng, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Xem tiếp
Những điểm mới cần lưu ý về chứng thực   Tin mới
Ngày 03/3/2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao...
Xem tiếp
Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của...   Tin mới
Ngày 29/11/2018, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,...
Xem tiếp