Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2056

  • Tổng 7.121.802

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố động đất, sóng thần trên...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020; Quyết định số 224/QĐ-TTg...
Xem tiếp
UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử...   Tin mới
Ngày 23/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020.
Xem tiếp
UBND tỉnh ban hành kế hoạch cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017-2020...   Tin mới
Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025 được ban hành Quyết định số 63/QĐ-TTg ngày 12/01/2018...
Xem tiếp
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần Văn hóa - Du...   Tin mới
Thực hiện Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 12/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020, ngày 16/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 338/KH-UBND về việc...
Xem tiếp
UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án phát triển...   Tin mới
Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-TTg ngày 15/03/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ngày 14/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh...
Xem tiếp