Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2000

  • Tổng 7.121.746

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi...   Tin mới
Để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024, ngày 05/03/2024 UBND tỉnh đã có Công văn số 371/UBND-NCVX về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024.
Xem tiếp
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định của Chính phủ quy...   Tin mới
Ngày 16/02/2023, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Xem tiếp
Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường,...   Tin mới
Ngày 04/02/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND tỉnh về việc thực hiện công tác Bồi thường Nhà nước năm 2021.
Xem tiếp
Tăng cường công tác phổ biến, quán triệt pháp luật về trách nhiệm...   Tin mới
Để bảo đảm hiệu quả việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2020 và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Sở Tư pháp vừa có Công...
Xem tiếp
Quy định biện pháp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện...   Tin mới
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017, ngày 10/12/2019, Bộ trưởng...
Xem tiếp