Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 1997

  • Tổng 7.225.806

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành Kế hoạch công tác bồi thường của nhà nước năm 2019

8:54, Thứ Ba, 29-1-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 24/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường của nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, trong năm 2019 các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (Luật TNBTCNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTCNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, nâng cao sự hiểu biết của các tầng lớp Nhân dân về quyền được yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ; tham gia góp ý Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và Thông tư quy định biện pháp thực hiện hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường (khi có văn bản của Bộ Tư pháp); rà soát, góp ý, đề xuất việc hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường cho công chức, viên chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường; giải đáp vướng mắc về việc thực hiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường của nhà nước; rà soát, công bố các thủ tục hành chính trong lĩnh vực bồi thường nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả…
Kế hoạch cũng giao trách nhiệm tổ chức thực hiện cụ thể cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
 
Phương Nhung

Các tin khác