Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 544

  • Tổng 7.459.763

Đoàn Kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra công tác đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

13:52, Thứ Năm, 17-11-2016

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc kiểm tra công tác đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trong thời gian từ ngày 22/6/2016 đến ngày 10/10/2016, Đoàn Kiểm tra Liên ngành do đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Quảng Ninh
 
Tại các buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra đã giải đáp những vướng mắc của các cá nhân, tổ chức có liên quan đối với các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm cũng như nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp đăng ký giao dịch bảo đảm. Đồng thời, qua công tác kiểm tra đã phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế, từ đó có những kiến nghị các đơn vị được kiểm tra có biện pháp khắc phục để công tác tổ chức thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật, hạn chế các tranh chấp phát sinh.
Đoàn Kiểm tra cũng đã ghi nhận những đề xuất, kiến nghị các đơn vị được kiểm tra như: Quan tâm trang bị đầy đủ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động, nhất là kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm; xây dựng cơ sở dữ liệu chung về đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trách nhiệm, tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành chính; phối hợp thực hiện cấp đổi Giấy Chứng nhận cho các cá nhân đã thực hiện cấp đổi Giấy Chứng nhận theo Dự án xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đaitrên địa bàn tỉnh; hướng dẫn thống nhất mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, Đoàn Kiểm tra cũng đề xuất cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện các quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay phục vụ cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Kết thúc đợt kiểm tra Đoàn Kiểm tra tổng hợp, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân tỉnh.
                                                                               Phòng Hành chính Tư pháp