Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1491

  • Tổng 5.702.135

Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp: kiểm tra công tác trợ giúp pháp...   Tin mới
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CTGPL ngày 26/5/2023 của Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp về kiểm tra công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Quảng Bình, ngày 12/6/2023, Đoàn kiểm tra của Cục Trợ giúp pháp lý do...
Xem tiếp
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố...   Tin mới
Ngày 10/02/2023, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng phối hợp liên ngành) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ...
Xem tiếp
Tập huấn chuyên sâu kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo,...   Tin mới
Ngày 29/12, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp ký cho người nghèo, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế trong xã hội.
Xem tiếp