Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2374

  • Tổng 7.226.183

Triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023

10:46, Thứ Sáu, 30-6-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025; được sự chỉ đạo của Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã xây dựng Kế hoạch số 75/KH-TTGPL về triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong “Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 từ năm 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2023, đã triển khai 2 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý, nhằm tăng cường, nâng cao khả năng tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm công bằng trong tiếp cận công lý của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giúp đồng bào kịp thời tiếp cận và thụ hưởng hoạt động trợ giúp pháp lý chất lượng để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp vướng mắc, tranh chấp pháp luật.
Từ ngày 23/6-26/6/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã tổ chức 02 Hội nghị tập huấn có 169 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, cán bộ cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiếu số và miền núi (mỗi xã cử từ 20-25 đại biểu tham dự). Hội nghị đợt 1 tổ chức tại UBND xã Kim Thuỷ bao gồm các xã Kim Thuỷ, xã Ngân Thuỷ, xã Lâm Thuỷ của huyện Lệ Thủy; Hội nghị đợt 2 tổ chức tại UBND xã Hoá Hợp bao gồm các xã Hoá Hợp, xã Hoá Tiến, xã Hoá Phúc, xã Hoá Sơn, xã Thượng Hoá của huyện Minh Hoá.


 

                          Hội nghị tại tổ chức tại xã Hóa Hợp, Minh Hóa

Tại Hội nghị đồng chí Trưởng Phòng nghiệp vụ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước báo cáo chuyên đề bồi dưỡng kiến thức trợ giúp pháp lý và cấp phát tài liệu truyền thông về chính sách luật trợ giúp pháp lý cho người tham dự; tư vấn, giải đáp pháp luật cho người có nhu cầu.
Việc tổ chức Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức về công tác trợ giúp pháp lý, kỹ năng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số; kỹ năng phối hợp thông tin điểm về trợ giúp pháp lý, về tiếp cận trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức khả năng thông tin, giải thích về trợ giúp pháp lý cho người dân và giới thiệu người thuộc diện trợ giúp pháp lý đến Trung tâm, Chi nhánh trợ giúp pháp lý khi gặp vướng mắc pháp luật, làm cầu nối giữa người dân với Trung tâm và Chi nhánh trợ giúp pháp lý. 
Đến nay Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã thực hiện hoàn thành 100% khối lượng công việc theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đặt ra và giải ngân nguồn kinh phí được phân bổ, bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Lê Thanh Hà, Trung tâm TGPL nhà nước

Các tin khác