Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2041

  • Tổng 7.225.850

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2023

11:22, Thứ Hai, 13-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/02/2023, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (Hội đồng phối hợp liên ngành) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các thành viên, thư ký Hội đồng, đại diện lãnh đạo một số ngành, đơn vị có liên quan. Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2022, Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Hội đồng liên ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để có các biện pháp, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra thực hiện công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng.

Các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Trên cơ sở Kế hoạch số 368/KH-HĐPHLN ngày 25/02/2022 về hoạt động phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng năm 2022; Kế hoạch số 2902/KH-HĐPHLN ngày 13/10/2022 về kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2022 các ngành thành viên đã kịp thời lồng ghép nội dung Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành năm 2022 vào các chương trình, kế hoạch chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Luật TGPL năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC cho cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan, đơn vị. Các trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên khi tham gia tố tụng đều được các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; chất lượng tham gia xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về cải cách Tư pháp trong tình hình mới…

Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch của hội đồng liên ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để có các biện pháp chỉ đạo triển khai, kiểm tra thực hiện công tác phối hợp liên ngành về TGPLTHĐTT.

Từ đầu năm đến ngày 31/10/2022, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã tiếp nhận được 118 thông báo, 47 thông tin của Cơ quan điều tra Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố. Kết quả, sau khi xác minh, kiểm tra thông tin có 28 trường hợp thuộc diện người được TGPL ( trong đó 11 trường hợp yêu cầu TGPL, 17 trường hợp không yêu cầu TGPL); 7 trường hợp xác minh thông tin nhưng không khởi tố vụ án; 11 trường hợp không thuộc diện người được TGPL và 1 trường hợp đang xác minh.

 Cũng trong thời gian trên, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã cử người tham gia tố tụng thực hiện TGPL 188 vụ việc cho 188 người được TGPL (trong đó, Trợ giúp viên pháp lý thực hiện 186 đối tượng (chiếm 98,9%), Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm là 2 vụ việc cho 2 đối tượng (chiếm 1,1%)). Cụ thể, có 114 đối tượng do cơ quan Công an giới thiệu đến Trung tâm; 3 vụ việc do TAND giới thiệu đến Trung tâm; 70 đối tượng trực tiếp đến Trung tâm và các Chi nhánh của Trung tâm để yêu cầu TGPL; 1 vụ việc do cơ quan Điều tra hình sự khu vực 1 cùng các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc phòng giới thiệu đến Trung tâm.

 Trong năm 2022, đối với lĩnh vực được TGPL, toàn tỉnh có 131 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự (chiếm 69,7%), 56 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình (chiếm 29,8%), 1 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng hành chính (chiếm 0,5%). Về diện được TGPL, toàn tỉnh có 28 đối tượng là người thuộc hộ nghèo, 17 đối tượng là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, 30 đối tượng là người có công với cách mạng, 3 đối tượng là người cao tuổi có khó khăn về tài chính, 18 đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính, 44 đối tượng là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, 17 đối tượng là trẻ em, 28 đối tượng là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn... 

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh tập trung phản ánh, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những bất cập nảy sinh từ thực tiễn hoạt động của ngành mình trong quá trình thực hiện phối hợp TGPL...

 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh lưu ý thêm: Thời gian tới, đề nghị các ngành, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, người tiến hành tố tụng với Sở Tư pháp, Trung tâm, Chi nhánh TGPL; thường xuyên trao đổi, phản ánh, đánh giá chất lượng, hiệu quả tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm

 Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân người tiến hành tố tụng trong việc hướng dẫn, giải thích, thông tin, thông báo cho Trung tâm TGPL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TGPL để nâng cao năng lực, nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hoạt động này...

Trọng Hùng – Đoàn Hòa

Các tin khác