Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 4122

  • Tổng 7.264.700

Đoàn kiểm tra, khảo sát Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp làm việc tại tỉnh...   Tin mới
Ngày 06/6/2023, Đoàn kiểm tra, khảo sát Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký nuôi con nuôi trong nước và tiến hành khảo sát, lấy ý kiến đối với dự thảo mô hình...
Xem tiếp
Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ trao Quyết định nuôi con nuôi...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, ngày 15/3/2023, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ trao...
Xem tiếp
Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về nuôi con nuôi qua 10 thi hành Luật...   Tin mới
Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 17/6/2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Qua 10 năm thi hành Luật, việc giải quyết cho nhận nuôi con nuôi trong nước...
Xem tiếp
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 1523/QĐ-BTP ngày 11/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về ban hành Kế hoạch tổ chức trực tuyến Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số...
Xem tiếp
Tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay về bảo vệ...   Tin mới
Ngày 26/02/2021, UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 255/KH-UBND về việc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế.
Xem tiếp