Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 3303

  • Tổng 7.448.545

Thông báo: Về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp

7:53, Thứ Hai, 11-7-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng và tương đương thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp, bao gồm:

1.Thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý (trên cơ sở hợp nhất Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 tại huyện Tuyên Hóa và Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 tại thị xã Ba Đồn).
* Trụ sở: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0232.3683123.
* Ngày ra quyết định thành lập: 15/4/2022
* Ngày bắt đầu hoạt động: 05/7/2022 
* Danh sách viên chức làm việc tại Chi nhánh Trợ giúp pháp lý:
- Ông Hoàng Khắc Chinh - Trưởng Chi nhánh, Trợ giúp viên pháp lý;
- Bà Trần Thị An - Phó Trưởng Chi nhánh, Trợ giúp viên pháp lý;
- Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Trợ giúp viên pháp lý;
- Ông Lê Đình An - Viên chức pháp lý;
- Bà Cao Thị Minh Hoài - Viên chức pháp lý;
- Bà Hà Thị Hoài Thanh - Viên chức pháp lý.
* Phạm vi hoạt động của Chi nhánh Trợ giúp pháp lý: Thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, huyện Minh Hóa, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn.
2. Giải thể Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 3 tại huyện Lệ Thủy
* Trụ sở: Tổ dân phố Phong Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0232.3882169.
* Ngày ra quyết định giải thể: 15/4/2022.
* Ngày chấm dứt hoạt động của Chi nhánh: 05/7/2022. 

Các tin khác