Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 1530

  • Tổng 5.702.174

Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức phiên tòa giả...   Tin mới
Ngày 31/8/2023, tại Trường THPT Tuyên Hóa, Sở Tư pháp phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức phiên tòa giả định năm 2023, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, chống bạo...
Xem tiếp
Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại việc thực hiện các quy định...   Tin mới
Ngày 18/8/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị đối thoại việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình ban hành Kết luận thanh tra chuyên ngành về...   Tin mới
Thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra, Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012...
Xem tiếp
Sở Tư pháp: Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ công chức Tư pháp-Hộ tịch   Tin mới
Trong hai ngày 01/8 và 02/8/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi và các nghiệp vụ liên quan đến 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông theo Đề án...
Xem tiếp
Họp tổ chức rút kinh nghiệm về việc triển khai diện rộng việc nhập...   Tin mới
Nhằm đánh giá việc triển khai nhập dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch vào hệ thống điện tử trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với các địa bàn chưa thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch (Bố Trạch, Quảng...
Xem tiếp