Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 2

  • Hôm nay 2186

  • Tổng 7.121.932

Sở Tư pháp Quảng Bình đứng thứ hai về chỉ số cải cách hành chính của...   Tin mới
Ngày 07/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 340/QĐ - UBND về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành...
Xem tiếp
UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3061/BTP-HTQTCT ngày 10/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ...
Xem tiếp
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ hồ sơ...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023, Kế hoạch số 368/KH-STP ngày 14/02/2023 của Sở Tư pháp về Hoạt...
Xem tiếp
Quy định các giấy tờ, tài liệu thuộc phạm vi thực hiện số hóa và tiêu...   Tin mới
Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)...
Xem tiếp
Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng...   Tin mới
Ngày 28/09/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính đã có Công văn số 148/BTC Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 (đợt 2)
Xem tiếp