Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1523

  • Tổng 5.702.167

UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành...   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3061/BTP-HTQTCT ngày 10/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm thủ...
Xem tiếp
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ hồ sơ...   Tin mới
Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023, Kế hoạch số 368/KH-STP ngày 14/02/2023 của Sở Tư pháp về Hoạt...
Xem tiếp
Quy định các giấy tờ, tài liệu thuộc phạm vi thực hiện số hóa và tiêu...   Tin mới
Ngày 05/4/2023, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)...
Xem tiếp
Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng...   Tin mới
Ngày 28/09/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu cải cách hành chính đã có Công văn số 148/BTC Phát động cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2021 (đợt 2)
Xem tiếp
Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp đối với các...   Tin mới
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1659/UBND-KSTT ngày 26/8/2021 về việc giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong phòng, chống dịch Covid -19 và Công văn số 1318/UBND-KSTT ngày...
Xem tiếp