Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2485

  • Tổng 7.226.294

UBND tỉnh phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2021

9:40, Thứ Sáu, 3-9-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 24/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã ban hành Công văn số 117/BTC về việc phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu CCHC tỉnh Quảng Bình năm 2021.

Để Cuộc thi được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia, Ban Tổ chức đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tích cực phổ biến, tuyên truyền sâu rộng, triển khai nội dung Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh và Thể lệ Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức như ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cấp xã…; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Thời gian thi bắt đầu từ 0h00 ngày 01/9/2021 đến hết ngày 20/9/2021. Cách thức tham gia: Truy cập website http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.

Ban Tổ chức Cuộc thi cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố liên kết đường dẫn của Trang thi trực tuyến (tại địa chỉ http://thitimhieucchc.quangbinh.gov.vn) và thiết kế biểu ngữ tuyên truyền Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn kinh phí từ kinh phí CCHC năm 2021 để tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền Cuộc thi. Các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; tăng cường thời lượng đưa tin về kế hoạch, thể lệ, hoạt động, kết quả của Cuộc thi; xây dựng phóng sự chuyên đề tuyên truyền.

Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh: Mức độ tuyên truyền Cuộc thi của các cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá công tác tuyên truyền CCHC của cơ quan hành chính cấp sở, cấp huyện theo Bộ Chỉ số CCHC năm 2021.

 

Các tin khác