Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 868

  • Tổng 7.232.038

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong...   Tin mới
Nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp Quảng Bình trong các phong trào thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng những sự kiện quan trọng,...
Xem tiếp
Sở Tư pháp phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025   Tin mới
Thực hiện Công văn số 328/UBND-TH ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025, ngày 05/4/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 811/KH-STP...
Xem tiếp
Triển khai các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các...   Tin mới
Vừa qua, Sở Tư pháp đã có Kế hoạch số 573 /KH-STP về tổ chức các phong trào thi đua, lập thành tích Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua...
Xem tiếp
Sở Tư pháp Quảng Bình được xếp loại xuất sắc trong công tác dân vận   Tin mới
Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 377/QĐ – UBND về việc phân loại thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng...
Xem tiếp