Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3419

  • Tổng 7.443.858

Sở Tư pháp tổ chức buổi làm việc với UBND xã Thanh Trạch, huyện Bố...   Tin mới
Để thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tập trung chỉ đạo xã Thanh Trạch (huyện Bố Trạch) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024, ngày 14/6/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức buổi làm việc với UBND xã...
Xem tiếp
Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến,...   Tin mới

Ngày 15/3/2024, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 623/HĐPH về hướng dẫn thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024.

Xem tiếp
UBND tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa...   Tin mới
Chiều ngày 09/11/2023, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11) năm 2023 và tổng kết, trao giải Cuộc thi “Video clip, phóng sự ngắn tuyên truyền...
Xem tiếp
Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung...   Tin mới
Ngày 24/8/2023, Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có buổi làm việc tại tỉnh Quảng Bình về kiểm tra công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Xem tiếp
Tăng cường hướng dẫn địa phương thông qua Sổ tay hướng dẫn nghiệp...   Tin mới
Trong năm 2022, với vai trò tham mưu của đơn vị chức năng (Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật), Bộ Tư pháp đã tổ chức nhiều hoạt động hướng tới cơ sở nhằm đẩy mạnh việc triển khai các văn bản mới về đánh...
Xem tiếp