Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2458

  • Tổng 7.226.267

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

14:1, Thứ Sáu, 9-10-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 08/10/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 3740/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Quyết định số 3740/QĐ-UBND công bố sửa đổi, bổ sung đối với 36 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch, trong đó có 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã; 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Đồng thời, Quyết định đã công bố bãi bỏ đối với 06 thủ tục hành chính, đó là: Thủ tục ghi chú thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Thủ tục gia hạn hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn và Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài.
Phương Nhung

Các tin khác