Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2266

  • Tổng 7.226.075

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến

8:15, Thứ Hai, 17-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023, Kế hoạch số 368/KH-STP ngày 14/02/2023 của Sở Tư pháp về Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Tư pháp năm 2023, Kế hoạch số 3908/KH-STP ngày 30/12/2022 của Sở Tư pháp về thực hiện Chuyển đổi số năm 2023, để thực hiện đạt tỷ lệ dịch vụ công (DVC) trực tuyến đã cam kết, ngày 10/4/2023, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1150/KH-STP đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ thanh toán trực tuyến.

Theo đó, Kế hoạch này xác định các nội dung như sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về các DVC trực tuyến của Sở Tư pháp và cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến đến công chức, viên chức, người lao động và người dân, doanh nghiệp. 
Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp về sự thuận tiện của DVC trực tuyến trong giải quyết TTHC nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, góp phần thay đổi thói quen của người dân trong việc giải quyết TTHC thông qua việc nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến thay cho phương thức nộp hồ sơ trực tiếp, thanh toán trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công như hiện nay, tăng mức độ sử dụng DVC trực tuyến. Trong đó, chú trọng việc xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng các DVC trực tuyến của Sở và cách thức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến nhất là trong thực hiện thủ tục Cấp phiếu Lý lịch tư pháp. Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng đối tượng.
 Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tới 100% công chức, viên chức, người lao động của Sở thực hiện DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết TTHC và tuyên truyền, vận động người thân, công dân tại nơi làm việc và cư trú sử dụng DVC trực tuyến, thanh toán trực tuyến thay thế cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, thanh toán trực tiếp. 
2. Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá các TTHC của Sở đang thực thiện để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền thực hiện sửa đổi, tái cấu trúc quy trình các DVC trực tuyến của Sở đã cung cấp trên Cổng DVC của tỉnh theo hướng đơn giản hóa TTHC, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
3. Nghiên cứu, xây dựng mô hình thí điểm ít nhất 01 ngày làm việc/tuần thực hiện ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Quầy giao dịch một cửa của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong đó, công chức phụ trách việc tiếp nhận hồ sơ của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh phối hợp với đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Sở để ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến khi có nhu cầu giải quyết TTHC. 
4. Tiếp tục tham mưu, đề xuất việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến. Đảm bảo 100% công chức, viên chức đều thực hiện thành thạo các thao tác trong việc xử lý hồ sơ trực tuyến./.
                                                                               

  Ánh Ngọc
 

Các tin khác