Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2231

  • Tổng 7.226.040

Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

9:0, Thứ Năm, 2-9-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1659/UBND-KSTT ngày 26/8/2021 về việc giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong phòng, chống dịch Covid -19 và Công văn số 1318/UBND-KSTT ngày 22/7/2021 về việc giải quyết công việc, thủ tục hành chính trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngày 01/9/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 2057/STP-VP về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC trong phòng, chống dịch Covid-19.

 Theo đó, Sở Tư pháp thông báo tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Trong thời gian nói trên, Sở Tư pháp chỉ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính bằng các hình thức trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Quảng Bình tại địa chỉ: https://dichvucong.quangbinh.gov.vn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đối với các thủ tục hành chính, các trường hợp hồ sơ đặc biệt, thực sự cấp thiết cần phải giải quyết trực tiếp phải được sự cho phép của Lãnh đạo Sở.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tư pháp tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh qua bà Trương Lệ Hằng (SĐT: 0912151892; email: hangtl.stp@quangbinh.gov.vn hoặc lehangtruong1982@gmail.com) để được hướng dẫn hỗ trợ.
Nguồn: Công văn số 2057/STP-VP ngày 01/9/2021

Các tin khác