Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2146

  • Tổng 7.225.955

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình: Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý

14:17, Thứ Sáu, 26-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; căn cứ Kế hoạch số 115/KH-TTGPL ngày 07/02/2024 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình về triển khai hoạt động trợ giúp pháp lý trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2024, ngày 25/4/2024, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý trên địa bàn các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch huyện Bố Trạch.

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu là người có uy tín trong cộng đồng, trưởng ban công tác mặt trận thôn, cán bộ cơ sở, hoà giải viên, thành viên các tổ chức đoàn thể có liên quan và người dân thuộc các xã Cự Nẫm, Phú Định và Hưng Trạch đã được tập huấn, phổ biến, giới thiệu nâng cao năng lực về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý; công tác phối hợp tham gia của UBND cấp xã, công chức tư pháp – hộ tịch trong công tác TGPL; việc thông tin, hướng dẫn, giải thích quyền được TGPL và giới thiệu người được TGPL đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước của Phòng Tư pháp và UBND cấp xã theo Thông tư số 03/2021/TT-BTP ngày 25/5/2021 của Bộ Tư pháp… Bên cạnh đó, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình cũng đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn giải đáp pháp luật liên quan đến các lĩnh vực về đất đai, hôn nhân và gia đình, đăng ký khai sinh, khai tử…

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin về trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các xã Cự Nẫm, Phú Định, Hưng Trạch huyện Bố Trạch đã thu hút đông đảo đại biểu tham gia (gần 150 người tham gia). Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết về hoạt động trợ giúp pháp lý của người dân vùng nông thôn nhằm kịp thời tiếp cận hoạt động trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi có tranh chấp, vướng mắc pháp luật và tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vùng nông thôn để thực hiện có hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý.

Hùng Phan

Các tin khác