Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 2215

  • Tổng 7.226.024

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2024

8:54, Thứ Tư, 24-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 23/01/2024, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình (Hội đồng phối hợp liên ngành) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Hội đồng, thành viên Tổ giúp việc Hội đồng, đại diện lãnh đạo một số ngành, đơn vị có liên quan. Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, năm 2023, Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Hội đồng liên ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để có các biện pháp, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra thực hiện công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng.

Các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh thảo luận tại hội nghị.

Trên cơ sở Kế hoạch số 465/KH-HĐPHLN ngày 23/02/2023 về hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023; Kế hoạch số 2843/KH-HĐPHLN ngày 23/8/2023 về kiểm tra hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023 các ngành thành viên đã kịp thời lồng ghép nội dung Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành năm 2023 vào các chương trình, kế hoạch chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Luật TGPL năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng (Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT) cho cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan, đơn vị. Các Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm khi tham gia tố tụng đều được các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; chất lượng tham gia xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về cải cách Tư pháp trong tình hình mới…
Hội đồng đã luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng Trung ương, nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương để chỉ đạo triển khai kịp thời các hoạt động của Hội đồng dưới nhiều hình thức (ban hành Kế hoạch hoạt động, công văn hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra hoạt động phối hợp…). Sở Tư pháp và các ngành thành viên Hội đồng đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ phối hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT. Các cơ quan tiến hành tố tụng hai cấp trên địa bàn đã có những hoạt động tích cực trong công tác phối hợp với Trung tâm TGPL nhà nước. Vì vậy các nhiệm vụ phối hợp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT và kế hoạch hoạt động hàng năm của Hội đồng đã được tổ chức thực hiện có kết quả.
Theo báo cáo, từ đầu năm đến ngày 31/10/2023,  Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước đã thụ lý, cử người tham gia tố tụng thực hiện TGPL 183 vụ việc cho 183 người được TGPL, trong đó: số vụ việc do Trợ giúp viên pháp lý thực hiện: 181 vụ; số vụ việc do Luật sư ký hợp đồng với Trung tâm thực hiện: 02 vụ. Trong năm 2023, đối với lĩnh vực được TGPL, toàn tỉnh có 126 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự (68,86%); 53 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình (28,96%); 04 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng hành chính (2,18%). Về diện được TGPL, toàn tỉnh có 15 đối tượng là người thuộc hộ nghèo (8,20%); 22 đối tượng là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo (12,02%); 37 đối tượng là người có công với cách mạng (20,22%); 04 đối tượng là người cao tuổi có khó khăn về tài chính (2,18%); 12 đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính (6,60%); 55 đối tượng là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi (30,04%); 16 đối tượng là trẻ em (8,75%); 21 đối tượng là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (11,48%); 01 đối tượng bị nhiễm chất độc da cam có khó khăn về tài chính (0,54%).
Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh tập trung phản ánh, trao đổi những khó khăn, vướng mắc, những bất cập nảy sinh từ thực tiễn hoạt động của ngành mình trong quá trình thực hiện phối hợp TGPL...
 Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh lưu ý thêm: Thời gian tới, đề nghị các ngành, thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh cần tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện có hiệu quả Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, người tiến hành tố tụng với Sở Tư pháp, Trung tâm, Chi nhánh TGPL. Bên cạnh đó, cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân người tiến hành tố tụng trong việc hướng dẫn, giải thích, thông tin, thông báo cho Trung tâm TGPL; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TGPL để nâng cao năng lực, nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân về hoạt động này...

Hùng Phan
 

Các tin khác