Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2177

  • Tổng 7.225.986

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định về đăng ký biện pháp bảo đảm

8:37, Thứ Sáu, 17-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/02/2023, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương; đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến tỉnh Quảng Bình

Ngày 30/11/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 102/207/NĐ-CP ngày 1/9/2017) về đăng ký biện pháp bảo đảm, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/1/2023. Kế thừa Nghị định số 102/207/NĐ-CP, Nghị định số 99/2022/NĐ-CP được kết cấu thành 5 chương, 58 điều, trong đó bổ sung mới 12 điều, bãi bỏ 9 điều theo hướng sửa đổi nội dung và kỹ thuật văn bản của 61 điều (23 điều được sắp xếp lại thành 8 điều); bổ sung Phụ lục các biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm.

Tại hội nghị, các đại biểu được tiếp thu các chuyên đề: “Một số nội dung mới, cơ bản trong quy định của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và công tác triển khai thi hành Nghị định” của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; “Triển khai một số quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất” của Bộ Tài nguyên và Môi trường; “Tác động của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng” của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về: Tác động của Nghị định số 99/2022/NĐ-CP đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng; một số nội dung mới, cơ bản về đăng ký biện pháp bảo đảm và công tác triển khai thi hành; triển khai một số quy định về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất...

Thông qua hội nghị này, Bộ Tư pháp mong muốn tất cả các bộ, ban, ngành liên quan và 63 tỉnh, thành trong cả nước nhanh chóng triển khai thi hành công tác đăng ký biện pháp bảo đảm theo tinh thần Nghị định số 99/2022/NĐ-CP nhằm mục tiêu tạo sự đồng bộ, thống nhất của khuôn khổ pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và pháp luật khác liên quan; thực hiện hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hoạt động của cơ quan đăng ký và hệ thống đăng ký; khắc phục những vướng mắc, bất cập đồng thời nắm bắt, bao quát được những vấn đề mới, yêu cầu phát sinh trong thực tiễn và trong quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm.

Thu Hương

Các tin khác