Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3619

  • Tổng 7.264.197

Hướng dẫn ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba

14:35, Thứ Hai, 12-8-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 07/8/2019, Sở Tư pháp nhận được Công văn số 2853/BTP-BTTP ngày 30/7/2019 của Bộ Tư pháp về việc tài liệu hướng dẫn ôn tập kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng lần thứ ba. Để các thí sinh có đủ cơ sở cho việc ôn tập tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng, Sở Tư pháp thông báo cho các thí sinh có đủ điều kiện tham dự cuộc thi biết.

Tài liệu đính kèm