Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 17

  • Hôm nay 4163

  • Tổng 7.264.741

Danh sách Công chứng viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự hành nghê Công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

15:25, Thứ Năm, 29-8-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT
HỌ VÀ TÊN
NĂM SINH
NƠI LÀM VIỆC
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
GHI CHÚ
1
Hoàng Thị Lệ Hải
16/4/1973
Phòng Công chứng số 1
Trưởng Phòng
Đang hướng dẫn tập sự cho ông Phan Đức Hạnh
2
Trà Đình Phúc
07/4/1975
Phòng Công chứng số 1
Phó Trưởng Phòng
Đang hướng dẫn tập sự cho bà Hoàng Thị Mộng Trinh
3
Bùi Thị Thu Hằng
09/4/1979
Phòng Công chứng số 1
Công chứng viên
Đang hướng dẫn tập sự cho ông Từ Công Hải Linh
4
Nguyễn Thị Vượng
12/10/1969
VPCC Hải Vượng
Trưởng VPCC
 
5
Trần Thị Ngân
02/02/1975
VPCC Hải Vượng
Công chứng viên
 
6
Hoàng Hữu Cảnh
01/01/1977
VPCC chứng Nhất Tín
 
Công chứng viên
Đang hướng dẫn tập sự cho bà Phạm Thị Lâm Tân, bà Nguyễn Ngọc Hồng Kông
7
Lê Hương Trà
29/3/1982
VPCC Nhất Tín
Trưởng VPCC
Đang hướng dẫn tập sự cho bà Trần Thị Thanh Huyền
8
Lưu Trung Sơn
03/8/1979
VPCC Trung Sơn
Trưởng VPCC
 
9
Hoàng Thị Ngọc Anh
21/10/1988
VPCC Trung Sơn
Công chứng viên
 
10
Trần Thị Hoàn
01/5/1958
VPCC Kiến Giang
Trưởng VPCC
 
11
Trần Trọng Kiệm
01/01/1976
VPCC Trần Trọng Kiệm
 Trưởng VPCC
Đang hướng dẫn tập sự cho bà Trần Thị Loan, bà Vương Nguyễn Bảo Ngọc
12
Trần Thị Cài
30/9/1956
VPCC Trần Trọng Kiệm
Công chứng viên
 
13
Lê Ngọc Lệ
30/10/1953
VPCC Lê Ngọc Lệ
Trưởng VPCC
Đang hướng dẫn tập sự cho ông Lê Ngọc Ninh