Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 4

  • Hôm nay 1032

  • Tổng 7.232.202

Thông báo: Về đăng ký hành nghề Thừa phát lại

8:23, Thứ Hai, 20-9-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11/8/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành  Quyết định số 2548/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới. Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thừa phát lại, Sở Tư­ pháp tỉnh Quảng Bình đã đăng ký hành nghề Thừa phát lại,ghi tên người được đăng ký hành nghề vào Danh sách Thừa phát lại tại địa phương và ban hành Quyết định số: 2123/QĐ-STP ngày 16/9/2021 về việc cấp Thẻ Thừa phát lại cho ông:

- Họ và tên:Nguyễn Khắc Hân
- Sinh ngày: 23/3/1993
- Số thẻ: 01/TPL
- Nơi đăng ký hành nghề: Văn phòng Thừa phát lại Đồng Hới;
- Địa chỉ trụ sở: Đường Phạm Văn Đồng, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình;
Sở Tư­ pháp Quảng Bình thông báo để Quý cơ quan, đơn vị đ­ược biết.

Các tin khác