Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 950

  • Tổng 7.232.120

Thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam

15:43, Thứ Năm, 29-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân sau đây:

Họ và tên: Đinh Sơn Chi

          Giới tính: Nữ

          Sinh ngày: 19/3/2012

          Nơi sinh: Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh

          Hộ chiếu số: P02287751

          Cấp ngày: 12/7/2023

          Nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh

          Địa chỉ cư trú: Tổ dân phố 2 Phú Vinh, phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

          Căn cứ Điều 29 Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13/11/2008 và Điều 20 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp thông báo để các cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan biết về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam của cá nhân nêu trên.

          Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng thông báo, nếu phát hiện người xin thôi quốc tịch Việt Nam thuộc trường hợp chưa được thôi hoặc không được thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 27 Luật Quốc tịch Việt Nam đề nghị các tổ chức/cá nhân thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình theo địa chỉ: số 183 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Số điện thoại: 0232.3.835592.

Các tin khác