Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2053

  • Tổng 7.225.862

Ghi chú việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối 01 trường hợp thuộc tỉnh Quảng Bình

17:16, Thứ Tư, 24-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-CTN ngày 07/4/2020 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với những trường hợp có đơn và nguyện vọng xin thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có 01 trường hợp trước đây đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở Công văn số 622/HTQTCT-QT ngày 12/6/2020 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam, ngày 22/6/2020, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 1636/STP-HCTP kèm theo danh sách trích ngang của trường hợp được cho thôi quốc tịch Việt Nam nói trên gửi UBND xã Hạ Trạch, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây để thực hiện ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Hồng Luyến

Các tin khác