Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2478

  • Tổng 7.226.287

Chủ tịch nước cho thôi quốc tịch Việt Nam đối 07 trường hợp thuộc tỉnh Quảng Bình

8:47, Thứ Năm, 28-5-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Vừa qua, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1272/QĐ-CTN ngày 29/1/2019, Quyết định số 2382/QĐ-CTN ngày 27/12/2019, Quyết định số 2438/QĐ-CTN ngày 31/12/2019 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với những trường hợp có đơn và nguyện vọng xin thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có 07 trường hợp thuộc tỉnh Quảng Bình.

Thực hiện các quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam, các văn bản hướng dẫn thi hành, trên cơ sở Công văn số 513/HTQTCT-QT ngày 18/5/2020 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về việc ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch Việt Nam, Sở Tư pháp đã lập danh sách trích ngang của 07 trường hợp được cho thôi quốc tịch Việt Nam gửi UBND các xã, phường, thị trấn trước đây đã đăng ký khai sinh cho họ để thực hiện ghi chú vào Sổ Đăng ký khai sinh việc thôi quốc tịch theo quy định của pháp luật. Trong đó, phường Phú Hải, UBND xã Lộc Ninh, UBND xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới mỗi đơn vị 01 trường hợp; UBND xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy 01 trường hợp; UBND xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh 01 trường hợp; UBND xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch 01 trường hợp và UBND xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn 01 trường hợp.
Phương Nhung.

Các tin khác