Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 2913

  • Tổng 7.448.155

Ban Chỉ đạo Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2020

7:55, Thứ Tư, 22-1-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong năm 2019, đồng thời thảo luận, đề ra những biện pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 nhằm đạt được các chỉ tiêu theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra, chiều 21/01/2020, BCĐ Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự hội nghị có các đồng chí  đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thống kê tỉnh là thành viên BCĐ và các đồng chí trong Tổ Giúp việc của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Chí Tiến, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả hoạt động của Chương trình
 
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2019 và bàn về các giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc để triển khai trong thời gian tới đúng tiến độ, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả.
Năm 2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký thống kê hộ tịch tỉnh đã bám sát chương trình kế hoạch đề ra, triển khai góp ý hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra; cải thiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch; triển khai thực hiện Đề án “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Kết quả đăng ký hộ tịch, UBND cấp huyện đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 25 trường hợp, tăng 58% so với cùng kỳ; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 98 trường hợp, tăng 44% so với cùng kỳ; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 02 trường hợp, tăng 50% so với cùng kỳ. Tại UBND cấp xã, đã đăng ký khai sinh 16.623 trường hợp, giảm 1% so với cùng kỳ, trong đó đăng ký khai sinh đúng hạn 14.948 trường hợp, đạt 90%; đăng ký khai sinh quá hạn 1.675 trường hợp, chiếm 10%; tỷ lệ trẻ em sinh ra sống và được đăng ký khai sinh tăng 1% so với năm 2018; đăng ký kết hôn 6.146 trường hợp, giảm 10% so với cùng kỳ; đăng ký khai tử 4.633 trường hợp, giảm 11% so với cùng kỳ, trong đó, đăng ký khai tử đúng hạn 2.741 trường hợp, đạt 59%; đăng ký khai tử quá hạn 1.892 trường hợp, chiếm 41%.
Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp để triển khai Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Đăng ký và quản lý hộ tịch là nhiệm vụ quản lý Nhà nước quan trọng, bởi đây không chỉ là thông tin đầu vào cho các quyết định về chính sách phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà còn bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân được ghi nhận trong Hiến pháp và Công ước quốc tế. Chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017- 2024 nhằm bảo đảm các sự kiện về hộ tịch của công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Trong năm 2020, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục bám sát Chương trình, Kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chương trình đã đề ra./.
                                 Lệ Hằng
 

Các tin khác