Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 188

  • Tổng 7.459.407

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP về quốc tịch

7:59, Thứ Hai, 4-5-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam. Trên cơ sở Công văn số 576/BTP-HTQTCT ngày 21/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP, ngày 21/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 656/UBND-NC triển khai thi hành Nghị định nói trên. 

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan bằng các hình thức phù hợp. Đồng thời, giao Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam; lập hồ sơ kiến nghị Chủ tịch nước tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam; cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam theo quy định của pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quốc tịch; lưu giữ sổ quốc tịch, hồ sơ về quốc tịch; tổng hợp tình hình và thống kê số liệu các việc về quốc tịch, báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định và tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập quốc tịch Việt Nam bảo đảm trang trọng, ý nghĩa theo quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 1 Điều 37 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Trong đó, đảm bảo thụ lý các hồ sơ về quốc tịch theo đúng thẩm quyền được giao quy định tại Luật Quốc tịch Việt Nam và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Việc thụ lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết các việc về quốc tịch cần thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP; hướng dẫn người có yêu cầu nộp đủ các giấy tờ và khai đủ các thông tin trong Đơn, Bản khai lý lịch theo mẫu quy định. Đối với hồ sơ xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài, Sở Tư pháp chỉ được thụ lý nếu người có yêu cầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 19, Điều 23 Luật Quốc tịch Việt Nam và Điều 9, Điều 14 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Không thụ lý và đề xuất Bộ Tư pháp trình Chủ tịch nước những hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để giữ quốc tịch nước ngoài.
                                                                                    Khánh Quỳnh

Các tin khác