Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 4195

  • Tổng 7.264.773

Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

16:25, Thứ Hai, 4-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện kế hoạch Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong ngày 30/12/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã tổ chức cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua hình thức truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã được nghe quán triệt các chuyên đề, cụ thể: “Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Xây dựng và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới công tác cán bộ 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”; “Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ 05 năm 2016 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 05 năm 2021 - 2025”.
Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho việc nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau hội nghị này, những nội dung cơ bản, tư tưởng của Nghị quyết sẽ tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, tạo niềm tin và sự thống nhất cao để có hành động cụ thể, thiết thực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo quyết tâm chính trị cao nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Đoàn Hoà

Các tin khác