Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 14

  • Hôm nay 261

  • Tổng 7.459.480

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 và học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020

8:43, Thứ Bảy, 18-1-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 16/01/2020, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020 và học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Văn Hoài Linh, UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy Sở, công chức, viên chức, người lao động của Sở. Đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 và dành thời gian tham luận, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong năm 2020.
 
Đồng chí Văn Hoài Linh, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại Hội nghị
 
Đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở khẳng định: Trong năm 2019, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt như chuyên môn, chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát và hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, có một số kết quả nổi bật như: Về hoạt động chuyên môn đã tham gia có chất lượng về mặt pháp lý đối với tỉnh và các ngành về một số vụ việc trong các lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo và một số vấn đề vướng mắc khác. Trong xu hướng xã hội hóa mạnh mẽ hoạt động công chứng và đấu giá tài sản, Chi bộ Phòng Công chứng số 1 và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị đạt được những kết quả tích cực. Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Sở quan tâm với việc tập trung lãnh đạo, tăng cường phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các đợt sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên…
Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị trong năm 2020, các Chi bộ và toàn thể đảng viên căn cứ vào các Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các Chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tinh thần đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; không ngừng rèn luyện, trao dồi, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào 4 lĩnh vực đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019
 
Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã được đồng chí Trần Chí Tiến phổ biến, quán triệt Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí yêu cầu các đồng chí đảng viên cần nắm vững nội dung của chuyên đề và thực hiện làm theo, đặc biệt là thực hiện đúng các nguyên tắc của Đảng¸ nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Các Chi bộ, Chi ủy lựa chọn một số vấn đề của Chuyên đề năm 2020 để đăng ký làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời, tiếp tục phát động trong đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý và sử dụng tài sản công, sử dụng thời gian; thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”; tiếp tục thực hiện các chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, về chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang…
Tại hội nghị 01 tập thể và 11 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2019 đã được Đảng ủy Sở Tư pháp tặng Giấy khen.
Thu Hương

Các tin khác