Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 3790

  • Tổng 7.264.368

Đại hội Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022 thành công tốt đẹp

11:15, Thứ Hai, 16-3-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 12 tháng 3 năm 2020, Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2017-2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở. 

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Minh Tâm, TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh - nguyên Bí thư Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017-2020 và các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, đại diện các Chi ủy, Chi bộ thuộc Đảng bộ; đại diện Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể trong cơ quan và toàn thể đảng viên trong chi bộ.
Toàn cảnh Đại hội
 
 Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2020. Qua đó,đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 trên tất cả các lĩnh vực. Đại hội đã tập trung thảo luận tham luận biểu thị sự nhất trí cao, đồng thời nhấn mạnh, làm rõ hơn các nội dung, vấn đề nêu trong văn kiện trình Đại hội, nhất là các lĩnh vực: Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác chuyên môn; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; vai trò của tổ chức đoàn thể trong công tác xây dựng Đảng…
 
Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đại Đại hội
 
Phát biểu và chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nhấn mạnh về ví trí, vai trò và trách nhiệm của Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở đối với tổ chức và hoạt động của Đảng bộ Sở. Đồng chí ghi nhận, biểu dương những kết quả của Chi bộ Văn phòng Sở đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Chi bộ tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:
Thứ nhất, Chi bộ tập trung lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt, trong đó xác định lãnh đạo nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị là trọng tâm nhất; có giải pháp để lãnh đạo đảng viên của Chi bộ, đặc biệt là các đảng viên giữ cương vị lãnh đạo quản lý các phòng chuyên môn, tổ chức giúp việc đổi mới tư duy, triển khai nhiệm vụ theo hướng bám sát thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh có trọng tâm, trọng điểm và đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả đi vào chiều sâu. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính do ngành Tư pháp thực hiện. Thực hiện hiệu quả công tác tham mưu, quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện nâng cao thứ hạng, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, gắn kết công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản QPPL với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra; phấn đấu duy trì, cải thiện thứ hạng cải cách hành chính cấp tỉnh, cấp sở, ngành và thứ hạng cơ quan tư pháp các địa phương mà Sở đã đạt được trong những năm qua
Thứ hai, Chi bộ phải đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, làm công tác tư tưởng, tạo niềm tin để Đảng viên yên tâm công tác, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Mỗi một đồng chí đảng viên phải phát huy tính tiên phong, gương mẫu không ngại khó, ngại khổ, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật lao động, thường xuyên học tập nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chi bộ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 - CT/TW về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thứ ba, duy trì thường xuyên và nghiêm túc việc tổ chức sinh hoạt định kỳ của Chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề về nhận diện, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, đổi mới nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị, bám sát với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị, làm cơ sở cho việc lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.
 
Đồng chí Trần Chí Tiến, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chúc mừng BCH Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022
 
Đại hội đã bầu BCH Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trương Quang Sáng được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và đồng chí Trà Đình Huân được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022 kết thúc thành công tốt đẹp.
Đại hội cũng đã tiến hành góp ý dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, trình Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó ghi nhận được một số ý kiến góp ý của đảng viên Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp với Dự thảo.
Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở Tư pháp lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2022 với tỷ lệ biểu quyết 100% đại biểu là đảng viên của Chi bộ tham gia Đại hội.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trương Quang Sáng, Bí thư Chi bộ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng bộ Sở Tư pháp và thay mặt Ban chấp hành và toàn thể đảng viên của Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

                                                                                      Thu Hương

Các tin khác