Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 3526

  • Tổng 7.264.104

Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

16:14, Thứ Hai, 1-6-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Ngày 22/5/2020, Đảng bộ Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Bình. Dự Đại hội có 60 đảng viên đến từ 04 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Tư pháp.

Toàn cảnh Đại hội
 
Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp khóa IX, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của đảng viên vào dự thảo văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, thông qua Nghị quyết của Đại hội và góp ý vào dự thảo chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ  X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội khẳng định những kết quả đạt được qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ  IX. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IX đã đề ra. Đảng ủy Sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao và các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham mưu thực hiện đồng bộ, toàn diện trên 34 nhóm nhiệm vụ trong lĩnh vực Tư pháp. Kết quả đó đã được minh chứng thông qua kết quả xếp loại của Bộ, tỉnh với 05 năm liên tục đứng nhóm đầu về chỉ số cải cách hành chính khối các sở, ngành cấp tỉnh và 05 năm liên tục được Bộ Tư pháp xếp loại A khối cơ quan Tư pháp địa phương; qua đó góp phần vào sự ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường, công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy và Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể được Đảng ủy thực hiện có hiệu quả. Các tổ chức công đoàn, thanh niên, Chi Hội luật gia… hoạt động tích cực, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Nguyễn Kim Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội
 
Đại biểu tham dự Đại hội
 
Kết quả đã đạt được thể hiện sự kế thừa thành quả lãnh đạo của Đảng bộ qua các thời kỳ; đồng thời thể hiện bước trưởng thành quan trọng của Đảng bộ đáp ứng ý chí và nguyện vọng của đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, với thái độ thẳng thắn, nghiêm túc, Đại hội đã nhìn thẳng vào những khuyết điểm, hạn chế, xác định những nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội đã phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới và đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với quyết tâm cao như chủ đề Đại hội đã đề ra là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng Sở Tư pháp vững mạnh toàn diện”. 
 
Đồng chí Nguyễn Kim Long, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2020-2025
 
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí; bầu Đoàn Đại biểu Sở Tư pháp dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 dự khuyết. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phiên thứ nhất đã bầu Bí thư, Phó bí thư, Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra  Đảng ủy Sở Tư pháp khóa X. Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Sở Tư pháp được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 100%.
 
Đồng chí Trần Chí Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu bế mạc Đại hội
 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy khẳng định: Thời gian tới với những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng không ít những khó khăn, thách thức; căn cứ những thành công của Đảng bộ Sở Tư pháp Quảng Bình lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ mở ra nhiều định hướng mới trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đồng chí kêu gọi toàn thể cấp ủy cơ sở, đảng viên trong toàn Đảng bộ và công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp bằng những hành động thiết thực, cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh  đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng Sở Tư pháp vững mạnh toàn diện.

Các tin khác