Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 19

  • Hôm nay 4064

  • Tổng 7.264.642

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

8:26, Thứ Ba, 21-1-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy Quảng Bình về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng năm 2020; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 31/12/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tư pháp, Kế hoạch số 25/KH-UBND  ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 2020, căn cứ kết quả Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2020, ngày 16/01/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp thảo luận, thống nhất ban hành Nghị quyết  số 14-NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Theo đó, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong năm 2020 như sau:

Năm 2020 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm “về đích” thực hiện Nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ IX và các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XII. Phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn chung của Tỉnh và của Ngành,  Đảng bộ Sở Tư pháp quyết tâm tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức gắn với xây dựng cơ quan đơn vị và các đoàn thể quần chúng vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; lãnh đạo các Chi bộ và các đảng viên luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
-  Đảng bộ và 04 Chi bộ trực thuộc Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ và 01 Chi bộ trực thuộc “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; không có Chi bộ trực thuộc “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
-  100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Không có đảng viên “Không hoàn thành nhiệm vụ”. Không có đảng viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- 100% đảng viên trong độ tuổi được tham gia huấn luyện dân quân tự vệ và đạt kết quả khá, giỏi.
-  Kết nạp 01- 02 đảng viên.
-  100% đảng viên được học tập, quán triệt kịp thời các Nghị quyết, kết luận của các cấp ủy Đảng cấp trên.
- 100% Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ; Trưởng, Phó các tổ chức đoàn thể thuộc Đảng bộ Sở quản lý thực hiện cam kết trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo Quy định số 66-QĐi/ĐU ngày 26/11/2018 của Đảng ủy Sở Tư pháp.
- 100% tập thể nhỏ (phòng, đơn vị, tổ chức giúp việc) đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, trong đó 15% tập thể đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
- 100% CCVC, người lao động đạt Lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt Chiến sỹ thi đua cơ sở.
- 100% đảng viên ký cam kết và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- 100% Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở thực hiện nghiêm túc Quy định số 66 - QĐi/ĐU ngày 26/11/2018 về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thuộc diện BCH Đảng bộ Sở Tư pháp quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo cam kết đã ký.
 - 100%  đảng viên trong độ tuổi tham gia huấn luyện tự vệ đạt loại khá, giỏi.
- Đạt danh hiệu Cơ quan văn hóa; đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.
- Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội Luật gia đạt danh hiệu vững mạnh, vững mạnh xuất sắc.
Đề hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nêu trên, Nghị quyết đã đề ra 03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho từng đ/c Đảng ủy viên và Bí thư các Chi bộ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết năm 2020./.
                                                                      Diệu Hương

Các tin khác