Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 466

  • Tổng 7.459.685

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

9:4, Thứ Sáu, 16-8-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 02/7/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 22/7/2019 của Đảng ủy Khối về tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/7/2019, Đảng ủy Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện.

Với mục đích giúp đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; đánh giá tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 50 năm thực hiện Di chúc của Người, qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm để góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX của Đảng bộ Sở Tư pháp đã đề ra.
Việc tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tránh qua loa, hình thức; có trọng tâm, trọng điểm kết hợp với nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 74 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp và các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của Ngành; kết hợp với tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần tạo không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các phòng, tổ chức, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở.
Kế hoạch cũng đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ chủ yếu như sau:
- Tuyên truyền nội dung và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Tổ chức sinh hoạt với Chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh- thành tựu và bài học kinh nghiệm”.
- Tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức.
Để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhóm nhiệm vụ cơ bản nêu trên, nội dung Kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí Đảng ủy viên, các Chi ủy, Chi bộ , Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Ban Biên tập Bản tin tư pháp, Ban Biên tập Website Sở và Văn phòng Đảng ủy Sở trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
Diệu Hương

Các tin khác