Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 349

  • Tổng 7.459.568

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức nghiên cứu, quán triệt các văn bản về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

15:34, Thứ Tư, 23-10-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/10/2019, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên thuộc Đảng ủy Sở. Đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị.


Đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo và báo cáo tại Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở báo cáo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị, các đảng viên được phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị 34-CT/TU ngày 5/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 128-KH/TU ngày 5/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 75-KH/ĐUK ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Kế hoạch số 71-KH/ĐU ngày 07/10/2019 của Đảng bộ Sở Tư pháp về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, chuẩn bị và tổ chức Đại hội đảng các cấp, Đại hội các chi bộ thuộc Sở nhiệm kỳ 2019-2022 và tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Chí Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở đề nghị các đồng chí đảng viên nghiên cứu kỹ, nắm vững những quan điểm, yêu cầu, nội dung của các văn bản nêu trên để tích cực tham gia, góp phần tạo nên thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; các đồng chí cấp ủy tập trung nghiên cứu toàn diện các văn bản đã được phổ biến, quán triệt tại Hội nghị để triển khai thực hiện đúng nội dung, lộ trình Đại hội các chi bộ thuộc Sở nhiệm kỳ 2019-2022, tiến tới Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Kế hoạch số 71-KH/ĐU của Đảng bộ Sở Tư pháp đã đề ra. Theo đó, đồng chí yêu cầu các Chi bộ hoàn thành Đại hội trước ngày 10/3/2020; riêng Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Chi bộ được chọn Đại hội điểm hoàn thành trước ngày 29/02/2020; đối với Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp hoàn thành trong tháng 5/2020. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý tổ chức tốt văn kiện đại hội, quy trình nhân sự, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025…

Thu Hương

Các tin khác