Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 378

  • Tổng 7.459.597

Đảng bộ Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

9:56, Thứ Tư, 9-10-2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (gọi tắt là Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị); Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch số 128–KH/TU ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 26/9/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 07/10/2019, Đảng bộ Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/ĐU thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (gọi tắt Kế hoạch).

Kế hoạch đã đề ra 06 yêu cầu; 07 nhóm nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ và đảng viên trong Đảng bộ thực hiện nghiêm túc, kịp thời Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 128–KH/TU ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 75-KH/ĐUK ngày 26/9/2019 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các Chi bộ hoàn thành Đại hội trước ngày 10/3/2020; riêng Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản – Chi bộ Đại hội điểm hoàn thành trước ngày 29/02/2020. Đối với Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp hoàn thành trong tháng 5/2020.
Để triển khai kịp thời, đầy đủ các nhóm nhiệm vụ cơ bản nêu trên, nội dung Kế hoạch đã phân công trách nhiệm cho từng đồng chí Đảng ủy viên, các Chi ủy, Chi bộ và Văn phòng Đảng ủy Sở trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

Diệu Hương

Các tin khác