Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 2068

  • Tổng 7.121.814

Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV

8:59, Thứ Hai, 18-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/01/2021, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2021 và học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV. Tham dự Hội nghị có toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở; đối tượng cảm tình Đảng và Ủy viên BCH các đoàn thể thuộc Sở Tư pháp. Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác xây dựng Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và dành thời gian tham luận, thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong năm 2021. Hội nghị đã nghe các tham luận của Chi bộ Cơ quan văn phòng Sở, Chi bộ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Chi bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Chi bộ Phòng công chứng. Các tham luận đã đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của công tác xây dựng Đảng như: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị; sinh hoạt chuyên đề; sinh hoạt Chi bộ; nhiệm vụ quốc phòng – an ninh….
 
Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tặng Giấy khen cho tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2020
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở khẳng định: Trong năm 2020, Đảng ủy Sở Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt; lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tăng cường. Năm 2020 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh, thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt là 2 trận lũ lụt kép lịch sử trong tháng 10 đã gây thiệt hại lớn đến tài sản, đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Đảng bộ ngành Tư pháp đã đoàn kết, tập trung nỗ lực, chủ động bám sát các chương trình, kế hoạch công tác, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của Ngành, triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên 34 nhóm nhiệm vụ trong lĩnh vực tư pháp ở địa phương, tích cực, chủ động phối hợp cùng các ngành trong khối nội chính tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác tư pháp. Tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa kịp thời, đồng bộ các chủ trương, Nghị quyết của các cấp ủy Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước ở Trung ương đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác quản lý Nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, pháp chế, xử lý vi phạm hành chính, quản lý nhà nước về giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, chứng thực, đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện có nền nếp, hiệu quả; công tác xã hội hóa các lĩnh vực bổ trợ tư pháp đặc biệt là trong lĩnh vực công chứng, đấu giá tài sản... đạt được những kết quả tích cực; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường với việc triển khai đồng bộ, cả chiều rộng và chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và thực sự hướng về cơ sở, đồng thời đã có sự đổi mới mạnh mẽ về hình thức, chú trọng tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Công tác chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Sở Tư pháp quan tâm với việc tập trung lãnh đạo, tăng cường phổ biến, quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong các đợt sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên… Công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đã được quán triệt nghiêm túc trong toàn Đảng bộ sở Tư pháp. Giáo dục đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ nghiêm kỉ luật phát ngôn, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm….
Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy đề nghị trong năm 2021, các Chi bộ và toàn thể đảng viên căn cứ vào các Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các Chi bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị. Mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tinh thần đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; không ngừng rèn luyện, trao dồi, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên, đoàn thể, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát; chỉ đạo giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, xử lý nghiêm đảng viên vi phạm…
Tại Hội nghị, các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đã được đồng chí Trương Quang Sáng phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tư pháp lần thứ X và các chương trình hành động, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn đề như: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; coi trọng phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền; giữ vững ổn định chính trị, xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc; chủ động hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ.
Mục tiêu phát triển đến năm 2030: Phấn đấu xây dựng Quảng Bình trở thành nền kinh tế năng động ở khu vực miền Trung. Phát huy tối đa, có hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế về địa chính trị, địa kinh tế. Phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ, du lịch, đặc biệt du lịch biển, nghỉ dưỡng, du lịch hang động, mạo hiểm; các ngành công nghiệp điện, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi thế, thân thiện với môi trường; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng chất lượng, giá trị, bền vững. Khai thác tối ưu và hợp lý các di sản văn hóa, thiên nhiên, Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; nguồn nhân lực có chất lượng; ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân.
Tại hội nghị 01 tập thể và 09 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020 đã được Đảng ủy Sở Tư pháp tặng Giấy khen.

Trần Công Trung

Các tin khác