Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2008

  • Tổng 7.225.817

Danh sách người tập sự hành nghề Công chứng tại tỉnh Quảng Bình

16:33, Thứ Ba, 13-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

STT

Họ tên người tập sự

Năm sinh

Giới tính

Nơi cư trú

Số, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề công chứng/Số, ngày, tháng, năm của Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng nghề công chứng (1)

Ngày, tháng, năm ghi tên người tập sự vào Sổ

Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự

Họ tên, số thẻ của công chứng viên hướng dẫn tập sự

Nam

Nữ

1

Nguyễn Thị Thu Thảo

01/6/1991

x

Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Số 5087/2022/CC ngày 20/01/2022

13/4/2022 (bắt đầu tập sự từ 18/4/2022)

VPCC Hải Vượng

Nguyễn Thị Vượng

Số thẻ: 02/CCV

2

Nguyễn Thị Thùy Linh

04/6/1995

x

Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Số: 5079/2022/CC ngày 20/01/2022

24/5/2022

VPCC Nguyễn Thanh Xuân

Trần Thị Cài

Số thẻ : 05/CCV

3

Lê Thanh Hiền

16/9/1985

x

Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Số: 5073/2022/CC ngày 20/01/2022

24/5/2022

VPCC Nguyễn Thanh Xuân

Trần Văn Lê

Số thẻ: 09/CCV

4

Nguyễn Thị Hải Yến

15/01/1997

x

Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

Số: 5097/2022/CC ngày 20/01/2022

24/5/2022

VPCC Nguyễn Thanh Xuân

Trần Văn Lê

Số thẻ: 09/CCV

5

Nguyễn Thị Thanh Huyền

19/11/1990

x

Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Số: 5076/2022/CC ngày 20/01/2022

24/5/2022

VPCC Nguyễn Thanh Xuân

Trần Thị Cài

Số thẻ: 05/CCV

6

Hoàng Nhật Linh

17/8/1990

x

Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Số 4895/2022/cc ngày 13/01/2022

10/6/2022

Phòng công  chứng số 1

Trà Đình Phúc

Số thẻ: 414/TP-CC

7

Nguyễn Thị Nhung

31/7/1983

x

Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

Số 5083/2022/CC ngày 20/01/2022

10/6/2022

Phòng công chứng số 1

Từ Minh Liên

Số thẻ: 16/CCV

8

Nguyễn Thị Nguyên

10/3/1996

x

Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình

Số 5082/2022/CC ngày 20/01/2022

5/8/2022

Văn phòng công chứng Nhất Tín

Hoàng Hữu Cảnh

Số thẻ: 10/CCV

9

Đinh Thị Hoàng Lan

01/11/1998

x

KP1, phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Số 5078/2022/CC ngày 20/01/2022

5/8/2022

Văn phòng công chứng Nhất Tín

Hoàng Hữu Cảnh

Số thẻ: 10/CCV

10

Trần Thị Thanh Huyền

01/12/1992

x

Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

Số 1275/2018/CC ngày 26/11/2018

5/8/2022

Văn phòng công chứng Nhất Tín

Lê Hương Trà

Số thẻ: 1182/TP-CC

11

Bùi Ngọc Huệ

18/3/1997

x

Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

Số 3290/2021/CC ngày 07/01/2021

5/8/2022

Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân

Nguyễn Thanh Xuân

Số thẻ: 15/CCV

12

Nguyễn Xuân Thế

06/01/1986

x

Phường Ba Đồn, TX Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Số 5088/2022/CC ngày 20/01/2022

5/8/2022

VPCC Nhất Tín

Lê Hương Trà

Số thẻ: 1182/TP-CC

13

Nguyễn Thị Trang

10/5/1993

x

Thôn Đại Nam, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Số 5092/2022/CC ngày 20/01/2022

24/8/2022

VPCC Trung Sơn

Lưu Trung Sơn

Số thẻ: 1470/TP-CC

14

Nguyễn Thị Khánh Hòa

20/01/1991

x

TK 3, TT Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Số 5074/2022/CC ngày 20/01/2022

24/8/2022

VPCC Trung Sơn

Lưu Trung Sơn

Số thẻ: 1470/TP-CC

15

Trần Huy Hoàng

25/6/1995

x

Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

Số 5075/2022/CC ngày 20/01/2022

24/8/2022

Phòng công chứng số 1

Trà Đình Phúc

Số thẻ: 414/TP-CC

16

Đặng Công Huân

29/10/1987

x

Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Số 1274/2018/CC ngày 26/11/2018

13/9/2022

VPCC Hải Vượng

Nguyễn Thị Vượng

Số thẻ: 02/CCV

17

Nguyễn Ngọc Linh

17/7/1995

x

Đồng Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

Số 1278/2018/CC ngày 26/11/2018

23/9/2022

VPCC Hải Vượng

Trần Thị Ngân

Số thẻ: 03/CCV

18

Đặng Thị Lan Trinh

16/12/1992

x

Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

Số 1291/2018/CC ngày 26/11/2018

05/10/2022

VPCC Lê Minh Tuấn

Lê Minh Tuấn

Số thẻ: 18/CCV

19

Võ Thị Trà

27/6/1990

x

Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

Số 755/2018/CC ngày 18/01/2018

04/11/2022

VPCC Trần Thị Hoàn

Trần Thị Hoàn

Số thẻ: 19/CCV

Các tin khác