Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 2379

  • Tổng 7.226.188

Danh sách Công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021

14:59, Thứ Năm, 30-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện quy định tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, Sở Tư pháp Quảng Bình đăng tải Danh sách Công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2021 (Danh sách này có 16 Công chứng viên).

TT
HỌ VÀ TÊN
NƠI LÀM VIỆC
TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ
1
Từ Minh Liên
Phòng Công chứng số 1
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
2
Trà Đình Phúc
Phòng Công chứng số 1
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
 3
Bùi Thị Thu Hằng
VPCC Bùi Thị Thu Hằng
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
4
Phạm Thị Mỹ Hạnh
VPCC Bùi Thị Thu Hằng
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
5
Nguyễn Thị Vượng
Văn phòng công chứng Hải Vượng
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
6
Trần Thị Ngân
Văn phòng công chứng Hải Vượng
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
7
Hoàng Hữu Cảnh
Văn phòng công chứng Nhất Tín
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
8
Lê Hương Trà
Văn phòng công chứng Nhất Tín
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
9
Lưu Trung Sơn
Văn phòng công chứng Trung Sơn,
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
10
Hoàng Thị Ngọc Anh
Văn phòng công chứng Trung Sơn
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
11
Lê Ngọc Lệ
Văn phòng công chứng Lê Ngọc Lệ
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
12
Trần Trọng Kiệm
Văn phòng công chứng Trần Trọng Kiệm
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
13
Lê Thị Thanh Lâm
Văn phòng công chứng Trần Trọng Kiệm
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
14
Nguyễn Thanh Xuân
Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
15
Trần Văn Lê
Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình
16
Trần Thị Cài
Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân
Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình

Các tin khác