Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 2254

  • Tổng 7.226.063

Danh sách Công chứng viên hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ Công chứng năm 2022

16:56, Thứ Sáu, 9-12-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 15 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, Sở Tư pháp Quảng Bình đăng tải Danh sách Công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2022 (Danh sách này có 21 Công chứng viên).

TT

HỌ VÀ TÊN

NƠI LÀM VIỆC

TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ

1

Từ Minh Liên

Phòng Công chứng số 1

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

2

Trà Đình Phúc

Phòng Công chứng số 1

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

  3

Bùi Thị Thu Hằng

VPCC Bùi Thị Thu Hằng

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

4

Phạm Thị Mỹ Hạnh

VPCC Bùi Thị Thu Hằng

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

5

Nguyễn Thị Vượng

Văn phòng công chứng Hải Vượng

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

6

Trần Thị Ngân

Văn phòng công chứng Hải Vượng

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

7

Hoàng Hữu Cảnh

Văn phòng công chứng Nhất Tín

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

8

Lê Hương Trà

Văn phòng công chứng Nhất Tín

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

9

Lưu Trung Sơn

Văn phòng công chứng Trung Sơn,

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

10

Hoàng Thị Ngọc Anh

Văn phòng công chứng Trung Sơn

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

11

Lê Ngọc Lệ

Văn phòng công chứng Lê Ngọc Lệ

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

12

Nguyễn Hoàng Nguyên

Văn phòng công chứng Lê Ngọc Lệ

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

13

Trần Trọng Kiệm

Văn phòng công chứng Trần Trọng Kiệm

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

14

Lê Thị Thanh Lâm

Văn phòng công chứng Trần Trọng Kiệm

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

15

Nguyễn Thanh Xuân

Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

16

Trần Văn Lê

Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

17

Trần Thị Cài

Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Xuân

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

18

Trần Thị Hoàn

Văn phòng công chứng Trần Thị Hoàn

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

19

Phí Văn Hiếu

Văn phòng công chứng Trần Thị Hoàn

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

20

Lê Minh Tuấn

Văn phòng công chứng Lê Minh Tuấn

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

21

Nguyễn Văn Thởi

Văn phòng công chứng Lê Minh Tuấn

Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

Các tin khác