Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 3236

  • Tổng 7.448.478

Thông báo: Về việc đính chính nội dung đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình

18:17, Thứ Ba, 9-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 09/09/2021, trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình, Mục Bổ trợ Tư pháp: Luật sư, Công chứng, Giám định tư pháp đã đăng tải nội dung Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính về công chứng.

Tại mục 2 nội dung Giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục hành chính về công chứng ghi là: Theo quy định của Luật Công chứng, công chứng viên hành nghề độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng; đồng thời Luật Công chứng cũng quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có quyền từ chối công chứng, việc từ chối phải có văn bản và nêu rõ lý do. Vì vậy, trong trường hợp công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng từ chối hợp đồng mua bán tài sản thì người yêu cầu công chứng- các tổ chức tín dụng yêu cầu phải cung cấp văn bản từ chối và nêu rõ lý do từ chối”.
Nay Sở Tư pháp đính chính lại như sau: “Theo quy định của Luật Công chứng, công chứng viên hành nghề độc lập, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người yêu cầu công chứng về văn bản công chứng; đồng thời Luật Công chứng cũng quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng có quyền từ chối công chứng, trường hợp từ chối yêu cầu công chứng thì phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng. Vì vậy, trong trường hợp công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng từ chối công chứng hợp đồng mua bán tài sản của người yêu cầu công chứng thì công chứng viên phải giải thích rõ lý do cho người yêu cầu công chứng”.
Sở Tư pháp thông báo để Quý bạn đọc, các cơ quan, tổ chức được biết.

Các tin khác