Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 11

  • Hôm nay 2051

  • Tổng 7.225.860

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thi hành Luật Công chứng

8:46, Thứ Bảy, 22-1-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 14/1/2021, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thi hành Luật Công chứng. Hội nghị kết nối đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Quảng Bình có đại điện Lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra Sở, Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực công chứng Phòng HCTP&BTTP; Ban Chấp hành Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Bình; đại diện Lãnh đạo Văn phòng đăng ký đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới và đại diện các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Võ Thị Diệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Quảng Bình.

Đồng chí Võ Thị DIệu Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Quảng Bình
 
Hội nghị đã được nghe đại diện Lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng. Sau đó, Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, kiến nghị trong triển khai Luật Công chứng. Hội nghị cũng đã nghe một số nội dung tham luận quan trọng, như: Công tác quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh - Kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc và đề xuất; Vai trò của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong tổ chức và hoạt động công chứng; Vai trò của công chứng trong hoạt động của Ngân hàng; Một số vấn đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công chứng...
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu ghi nhận những kết quả được và đề nghị khắc phục những hạn chế, bất cập, tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 29/11/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện thể chế, pháp luật về công chứng, trong đó cần tập trung xây dựng, trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Công chứng sửa đổi, bảo đảm thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong hoạt động công chứng; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với các luật có liên quan như: Bộ luật Dân sự, Luật Nhà ở, Luật Đất đai…; xây dựng đội ngũ công chứng viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, chấp hành nghiêm pháp luật và quy tắc nghề nghiệp; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hành nghề công chứng; phát huy vai trò tự quản của tổ chức xã hội – nghề nghiệp của công chứng viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng…
 ĐH

Các tin khác