Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 3355

  • Tổng 7.448.597

Thông báo: Nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Lê Minh Tuấn

13:33, Thứ Ba, 28-12-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thực hiện quy định tại Khoản 4 Điều 23 Luật Công chứng, Điều 4 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng và căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng Lê Minh Tuấn, ngày 28/12/2021, Sở Tư pháp Quảng Bình đã cấp Giấy đăng ký hoạt động số 12/TP- ĐKHĐ cho Văn phòng công chứng Lê Minh Tuấn.

 Nội dung Giấy đăng ký hoạt động như sau:

- Tên Văn phòng công chứng­:  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ MINH TUẤN

- Tr­ưởng Văn phòng công chứng­:Công chứng viên Nguyễn Văn Thởi

- Địa chỉ trụ sở: thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Các tin khác