Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 3286

  • Tổng 7.448.528

Thông báo: Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên

16:12, Thứ Năm, 18-11-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng, Sở Tư­ pháp Quảng Bình thông báo về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên đối với Công chứng viên có tên sau:

- Họ và tên Công chứng viên: Nguyễn Văn Thởi
- Tên Văn phòng công chứng­: Văn phòng công chứng Lê Ngọc Lệ
- Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên số: 2719/QĐ-STP ngày 18/11/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.
Sở Tư­ pháp Quảng Bình thông báo để Quý cơ quan, đơn vị đ­ược biết.

Các tin khác